Jesteś tutaj

Zaproszenie na warsztaty – program MAB

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza na warsztaty dla naukowców zainteresowanych złożeniem wniosku w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) w ramach Działania 4.3

Warsztaty odbędą się w dwóch terminach: 16 marca oraz 24 marca 2017 roku w siedzibie Fundacji

Informacja o spotkaniu

Jednocześnie Fundacja informuje, iż ogłoszenie nowej Dokumentacji Konkursowej nastąpi najpóźniej w połowie marca, natomiast nabór wniosków przewidziany jest od kwietnia do 30 czerwca 2017 r.