Wydarzenia

Konkurs dla kobiet naukowców prowadzących badania z dziedziny nauk o życiu.

Zapraszamy do udziału w konkursie „Dla Kobiet i Nauki we współpracy miedzy L’Oreal Polska, PK ds. UNESCO i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Konkurs skierowany jest do kobiet, które prowadzą badania z dziedziny nauk o życiu i potrafią udokumentować aplikacyjny charakter swoich odkryć naukowych.

Nabór wniosków w konkursie JPI HDHL Joint Action 2: Biomarkers in Nutrition and Health (BioNH)

 Biuro Projektów uprzejmie informuje, iż 14 kwietnia br. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach inicjatywy JPI HDHL Joint Action 2: Biomarkers in Nutrition and Health (BioNH) prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia

Zwracam się z prośba o oszacowanie wartości zamówienia, które dotyczy budowy strony internetowej stanowiącej docelowo platformę e-learnigową dla kursantów biorących udział w projekcie pn. „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez realizację dydaktyki w zakresie pielęgniarstwa transplantacyjnego osób starszych”

 

Cel zadania:

HORIZON 2020 - Spotkanie informacyjne dla pracowników WUM


W imieniu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – prof. Sławomira Majewskiego oraz Biura Projektów zapraszamy na spotkanie dotyczące możliwości finansowania projektów badawczo-rozwojowych w ramach nowego Programu Ramowego Komisji Europejskiej HORIZON 2020.

 

Nabór wniosków w programie Wsparcie w ramach Dużego Bonu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina, że prowadzony jest nabór wniosków w programie Wsparcie w ramach dużego bonu.

PARP zaprasza mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną do składania wniosków. Wsparcie jest przeznaczone na zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.

Nabór trwa do 20 marca 2014 r. do godz. 16.30.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie ilustracji graficznych.

W związku z realizacją projektu „Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny” poszukujemy wykonawcy ilustracji naukowych.

Przewidujemy wykonanie 18 - 20 ilustracji w okresie od 15 marca do 1 maja 2014roku.

Od wykonawcy oczekujemy:

Funduszu Stypendialny i Szkoleniowy

Biuro Projektów informuje o przedłużeniu terminu na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego zarządzanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

11 Konkurs w ramach Innovative Medicines Initiative IMI JU

Biuro Projektów przypomina, iż 11 grudnia 2013 r. został otwarty 11 międzynarodowy konkurs w ramach Innovative Medicines Initiative IMI JU.

Termin składania wniosków mija 8 kwietnia 2014 r. Wnioski mogą być składane przez system elektroniczny - SOFIA, który został uruchomiony 11 grudnia 2013 r.

Na budżet konkursu składa się wkład pieniężny Komisji Europejskiej oraz wkład ‘in kind’ przedsiębiorstw wchodzących w skład Europejskiej Federacji Przemysłu i Towarzystw Farmaceutycznych EFPIA.

Strony