Wydarzenia

Konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na projekty B+R w obszarze innowacyjnej medycyny

Drugi nabór w programie sektorowym INNOMED  realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z firmami zrzeszonymi w Polskiej Platformie Technologicznej Innowacyjnej Medycyny, które współfinansują projekty.

Nabór wniosków do konkursu o Stypendium im. A. von Humboldta

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej rozpocząła nabór zgłoszeń do konkursu o Polskie Honorowe Stypendium im. Aleksandra von Humboldta. Stypendium jest przyznawane wybitnym niemieckim uczonym planującym pobyt badawczy w polskiej jednostce naukowej.

Ogłoszenie konkursu w ramach POWER 4.1

Informujemy, że w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konkurs na inkubację innowacji społecznych.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 1 do 10 września 2015 roku.

Tematy konkursu:

1. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej

2. Integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy

3. Kształcenie ustawiczne osób dorosłych 

Nowy harmonogram w ramach POIR

Biuro Projektów informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 ogłoszono nowy harmonogram konkursów na 2015 rok oraz przyjęto kryteria wyboru projektów.

Harmonogram konkursów na 2015 rok

Kryteria wyboru projektów

Poszukujemy SPECJALISTY DS. OBSŁUGI SZKOLEŃ

Biuro Karier w ramach realizacji projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" poszukuje Specjalisty ds. obsługi szkoleń

zapoznaj się z ofertą

Job offer for students to work as PROJECT ASSISTANTS

Applications are invited from suitable candidates to work as assistants on the EOG18 funded project (SUPP – Cultural Adaptation, Integration and Psychosocial Support for International Students). SUPP is an innovative project dedicated to the creation of a comprehensive program to facilitate foreign students with an early integration into the local and academic communities, and supporting them in overcoming the challenges associated with studying in a foreign country.

Job offer for student to work as MULTIMEDIA PRODUCER

Applications are invited from suitable candidates to work as multimedia producer on the EOG18 funded project (SUPP – Cultural Adaptation, Integration and Psychosocial Support for International Students). SUPP is an innovative project dedicated to the creation of a comprehensive program to facilitate foreign students with an early integration into the local and academic communities, and supporting them in overcoming the challenges associated with studying in a foreign country.

Job offer for student to work as MULTIMEDIA PRODUCER

Applications are invited from suitable candidates to work as multimedia producer on the EOG18 funded project (SUPP – Cultural Adaptation, Integration and Psychosocial Support for International Students). SUPP is an innovative project dedicated to the creation of a comprehensive program to facilitate foreign students with an early integration into the local and academic communities, and supporting them in overcoming the challenges associated with studying in a foreign country.

Job offer for students to work as PROJECT ASSISTANTS

Applications are invited from suitable candidates to work as assistants on the EOG18 funded project (SUPP – Cultural Adaptation, Integration and Psychosocial Support for International Students). SUPP is an innovative project dedicated to the creation of a comprehensive program to facilitate foreign students with an early integration into the local and academic communities, and supporting them in overcoming the challenges associated with studying in a foreign country.

Strony