Wydarzenia

Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni - nowe konkursy MNiSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, ogłasza trzy konkursy zamknięte na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1 Priorytetu IV PO KL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. Kwoty na dofinansowanie projektów w ramach poszczególnych konkursów oraz terminy składania wniosków:

Nowy konkurs w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Instytucja Wdrażająca Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG) - ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.3.2 „Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R”.

Zmiana lokalizacji Biura Projektów

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 27 stycznia br. Biuro Projektów znajduje się w p. 214 oraz p. 214 A (II piętro, budynek Rektoratu). Numery naszych telefonów kontaktowych nie ulegają zmianie.

Nowe konkursy FNP

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej zaprasza do udziału w kolejnych edycjach konkursów programów WELCOME, TEAM i MPD.

Program wymiany naukowej miedzy Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi UE

Sciex-NMSch Program wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej ogłasza otwarty nabór wniosków.

II wydanie Regulaminu Realizacji Projektów w WUM

W dniu 21 grudnia 2009 roku ukazało się Zarządzenie Rektora WUM nr 84, wprowadzajace II wydanie "Regulaminu realizacji projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym".  Regulamin i najnowsza wersja załączników znajdują się na stronie Biura Projektów w zakładce "Dokumenty do pobrania".

Rozszerzenie działalności Biura Projektów

Od dnia 16 listopada br. zakres odpowiedzialności Biura Projektów został rozszerzony o projekty naukowo-badawcze finansowane z funduszy międzynarodowych. Rozliczanie dotychczas zawartych umów będzie prowadzone przez pracowników naszego Biura, których grono zostało poszerzone o pracowników z Działu Współpracy z Zagranicą. 

Wszystkich zainteresowanych dotychczasową i przyszłą współpracą zapraszamy do Biura Projektów.

Planowane zawieszenie naboru wniosków w konkursie 3/POKL/4.2/2009

Planowane jet zawieszenie naboru wniosków w ramach konkursu: „Upowszechnianie osiągnięć nauki polskiej i światowej w procesie kształcenia na poziomie wyższym". 

Strony