Wydarzenia

KONFERENCJA „Techniki symulacyjne w procesie nauczania medycyny” - 30.11.2011

Jego Magnificencja Rektor Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk wraz z Koordynatorem Merytorycznym Projektu Prof. dr hab. n. med. Andrzejem Kańskim  - Kierownikiem II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii zapraszają na konferencję „Techniki symulacyjne w procesie nauczania medycyny”, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2011 roku w Sali Senatu  (107).

Konkurs 1/PO KL/4.1.1/2011

Biuro Projektów informuje, że w dniu 10 listopada 2011r. został ogłoszony konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/2011 na dofinansowanie projektów dotyczących programów rozwoju uczelni w ramach Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1 Priorytet IV PO KL „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”. Nabór wniosków o dofinansowanie  będzie trwał  do dnia 10 stycznia 2012r. W ramach konkursu dopuszczalna jest realizacja projektów zawierających jeden lub dwa z poniższych elementów:

1. Podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie zarzadzania uczelnią,

Onkologia w 7. Programie Ramowym

Biuro Projektów informuje, iż w dniu 7 listopada w Warszawie w CENTRUM ONKOLOGII odbędzie się spotkanie szkoleniowo-dyskusyjne „Onkologia w 7. Programie Ramowym”. Głównym gościem spotkania będzie pani Dominika Trzaska, urzędnik Komisji Europejskiej odpowiedzialny za badania w zakresie chorób nowotworowych.. Obecnie Komisja Europejska rozpoczęła prace nad opracowaniem zakresu tematycznego przyszłorocznego konkursu w priorytecie Zdrowie. Jednym z finansowanych obszarów są choroby nowotworowe.

Nowe konkursy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w dniu 30 września 2011 r. ogłosiło dwa konkursy zamknięte na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.2 Priorytet IV PO KL:

Konkurs nr 1/POKL/4.2/2011

Konkurs "Granty na granty 2011" - uruchomiony

23 września Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło kolejną edycję konkursu: Granty na granty; wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych UE. W ramach konkursu można uzyskać środki finansowe na przygotowanie wniosku projektowego składanego w jednym z konkursów 7. Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju, 7. Programu Ramowego; Euratom oraz Funduszu Badawczego Węgla i Stali.

Nowy konkurs na wsparcie ochrony własności przemysłowej

Biuro Projektów WUM informuje, iż został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów w programie PO IG, Poddziałania 1.3.2.: „Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R”

Fundusz stypendialny - Nowy nabór wniosków

Biuro Projektów informuje o ogłoszonym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji naborze wniosków na stypendia realizowane w ramach Programu wymiany naukowej miedzy Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej Sciex-NMS-c .Wsparcie finansowe przeznaczone jest na indywidualne, 2 tygodniowe wizyty studyjne doktorantów i młodych naukowców oraz

Nabór wniosków do Działania 5.1

Biuro Projektów informuje o ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości naborze wniosków do Działania 5.1 POIG - II rundzie 2011r. pn. „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnych”

Warsztaty: Przygotowanie wniosku - Potencjał Badawczy7PR

Biuro Projektów informuje o możliwości uczestnictwa w warsztatach pn. "Jak przygotować zwycięski projekt do konkursu Potencjał Badawczy 2012-2013" organizowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE.

Strony